Incidentenregistratie

Security Convenant Kunstmest: registratie van incidenten

Toelichting


In het Security Convenant Kunstmest is afgesproken dat bedrijven die KAS en/of ureum verhandelen ongebruikelijke transacties of voorvallen centraal melden.

Een ongebruikelijke transactie of voorval is een situatie waarbij afwijkingen worden geconstateerd bij de verkoop of de opslag, dan wel een situatie waarbij sprake is van vandalisme en/of diefstal.

Het is moeilijk om specifieke richtlijnen te geven voor het herkennen van ongebruikelijke transacties. U dient hier naar eigen inzicht te handelen.

Meer informatie: www.nctv.nl/onderwerpen_a_z/precursoren_voor_explosieven/index.aspx
 
Wat moet u doen bij:
 • Een ongebruikelijke transactie
 • Een afwijking bij de verkoop
 • Een afwijking bij de opslag
 • Vandalisme
 • Diefstal
 1. Bijgevoegd formulier invullen en faxen naar de MMD: 070-354 4631 of een e-mail sturen naar mmd@brabers.nl 
 2. Het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliƫn informeren: 088-154 00 00
  Tijdens kantooruren kunt u ook een melding maken via precursoren@belastingdienst.nl
 3.  Het ingevulde en gefaxte formulier in uw administratie bewaren 
 4. Het voorval melden bij de lokale politie
 
Wij danken u voor uw medewerking.